H

Homosféra

společný název pro troposféru, stratosféru a mezosféru. Vzduch je zde tvořen směsí plynů s výjimkou vodní páry a ozónu.

Horské a údolní větry

příčinou jejich vzniku je nerovnoměrné zahřívání a ochlazování vzduchu, který leží nad úbočími a dolinami. Přes den se úbočí ohřeje, vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, na jeho místo se nasouvá vzduch z doliny. V noci se vzduch nad úbočími ochladí vyzařováním, je těžší a klesá do doliny.

Hřeben vysokého tlaku vzduchu

je pásmo vyššího tlaku vzduchu vybíhajícího z tlakové výše nebo oddělující dvě tlakové níže. Nejvyšší tlak se vyskytuje v ose hřebene. V oblasti hřebene vysokého tlaku převládá podobné počasí jako v tlakové výši.

frame-scrollup