L

Ledovcový vítr

vzniká ochlazováním přízemní atmosféry od povrchu ledovců.

Ledovka

sklovitá ledová vrstva, která vzniká zmrznutím prochlazených vodních kapek na předmětech, kterých teplota je nižší než 0 °C. Může dosáhnout mocnosti až několika 10 mm.

frame-scrollup