ČR pranostiky

 • 11.12

  Blatný december, blatný celý rok

 • 12.12

  Ľavný december pokazí celú zimu

 • 13.12

  Keď prší na Luciu, pršieva potom celú zimu

 • 14.12

  Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc

 • 15.12

  Keď v decembri sneží, úrodný rok za tým beží

 • 16.12

  Keď je pole v zime pod duchnou, bude dobrá úroda

 • 17.12

  V advente, keď vietor fúka, bude hojnosť ovocia

 • 18.12

  Mierny december, mierna celá zima

 • 19.12

  Aká zima v decembri, také teplo v júni

 • 20.12

  December naleje január zaveje

 • 21.12

  Na svätého Tomáša chop sa chlpatého rubáša

 • 22.12

  Po svatom Tomáši meluzína straší

 • 23.12

  Blatný december, blatný celý rok

 • 24.12

  Na Adama Evu čakajme oblevu

 • 25.12

  Biele Vianoce, zelená Veľká noc

 • 26.12

  Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar

 • 27.12

  Sivý svätý Jan veští dobrý rok

 • 28.12

  O Mláďatkách i deň sa omladzuje

 • 29.12

  Studený december, skorá jar

 • 30.12

  Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!

 • 31.12

  Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno

 • 1.1

  Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh

 • 2.1

  Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale sneží, nie je ďaleko jaro

 • 3.1

  Tretí deň jasný - mnohé búrky

 • 4.1

  Štvrtý deň jasný znamená mrákavy a nezdravý rok

 • 5.1

  Január dobrý je, keď chotár biely je

 • 6.1

  Na Tri krále zima stále

 • 7.1

  Keď je v januári pekne, je pekné leto

 • 8.1

  Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji

 • 9.1

  Jestli vlci a líšky v januári vyjú, znamená to tuhú zimu

frame-scrollup