ČR pranostiky

 • 21.10

  Keď na Uršulu vietor duje, tuhú zimu ohlasuje

 • 22.10

  Keď na Sergeja vetry dujú, po celú zimu nás navštěvujú

 • 23.10

  Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima

 • 24.10

  Ak v októbri listie opadá, bude mokrá zima

 • 25.10

  Ktorého dňa tohoto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez zimu padať

 • 26.10

  Už je po Mitre, už valachom svitne

 • 27.10

  Keď v októbri mrzne a sňaží, budúci január teplom blaží

 • 28.10

  Na Šimona Judy mrznú v poli všetky hrudy

 • 29.10

  Mnohé hmly v októbri prinášajú zimu a mnoho snehu

 • 30.10

  Ak je okóber zelený, bude január studený

 • 31.10

  Ak v októbri listie opadá, bude mokrá zima

 • 1.11

  Do Všechsvätých babské leto, po Všechsvätých tepla nieto

 • 2.11

  Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu

 • 3.11

  Na svätého Huberta, ide teplo do čerta

 • 4.11

  Studený november - zelený január

 • 5.11

  Keď na podzim bolo mnoho hmly, bude veľa snehu

 • 6.11

  Keď dlho lístie nepadá, tuhá zima sa prikráda

 • 7.11

  Aký november, taký budúci marec

 • 8.11

  Ak skoro neopadá list zo stromu, všetko sa opozdí

 • 9.11

  Hrmí v novembri mesiaci, nech sa tešia sedliaci

 • 10.11

  Ak v novembri hrmí, sneží, úrodný rok za tým beží

 • 11.11

  Ak je na Martina hmlisto, bude mierna zima isto

 • 12.11

  Keď na Martina list zo stromu neopadol, bude tuhá zima

 • 13.11

  Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí

 • 14.11

  Po Martine už zima nežartuje

 • 15.11

  Snehy novembrové, decembrové, januárové zostanú

 • 16.11

  November - vlčí mesiac

 • 17.11

  Novembrové hrmení pšenicu na zlato zmeni

 • 18.11

  Sneh vo vlčom mesiaci škodí oseniu

 • 19.11

  Svätá Alžběta za plný košík sviatkov prináša

frame-scrollup