ČR pranostiky

 • 6.10

  Mnohé hmly v októbri prinášajú zimu a mnoho snehu

 • 7.10

  Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima

 • 8.10

  Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima

 • 9.10

  Ak v októbri listie opadá, bude mokrá zima

 • 10.10

  Búrlivý október, sotva bude zima stála

 • 11.10

  Jestli je vrana nablízku, je najvyšší čas k siatiu

 • 12.10

  Začiatok októbra hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva

 • 13.10

  Aká jeseň, taká jar

 • 14.10

  Jesenné oranie, polovičné hnojenie

 • 15.10

  Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima

 • 16.10

  Svätý Havel prácu na poli zastavuje

 • 17.10

  Od Gála chvíľa nestála

 • 18.10

  Na svätého Lukáša hojnosť chleba a kaše

 • 19.10

  Ak je október zelený, bude január studený

 • 20.10

  Teplý október, studený november

 • 21.10

  Keď na Uršulu vietor duje, tuhú zimu ohlasuje

 • 22.10

  Keď na Sergeja vetry dujú, po celú zimu nás navštěvujú

 • 23.10

  Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima

 • 24.10

  Ak v októbri listie opadá, bude mokrá zima

 • 25.10

  Ktorého dňa tohoto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez zimu padať

 • 26.10

  Už je po Mitre, už valachom svitne

 • 27.10

  Keď v októbri mrzne a sňaží, budúci január teplom blaží

 • 28.10

  Na Šimona Judy mrznú v poli všetky hrudy

 • 29.10

  Mnohé hmly v októbri prinášajú zimu a mnoho snehu

 • 30.10

  Ak je okóber zelený, bude január studený

 • 31.10

  Ak v októbri listie opadá, bude mokrá zima

 • 1.11

  Do Všechsvätých babské leto, po Všechsvätých tepla nieto

 • 2.11

  Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu

 • 3.11

  Na svätého Huberta, ide teplo do čerta

 • 4.11

  Studený november - zelený január

frame-scrollup