ČR pranostiky

 • 8.8

  V auguste veľké rosy zvestujú dobrú chvíľu

 • 9.8

  Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať

 • 10.8

  Padajú slzy svätého Vavrinca

 • 11.8

  Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie

 • 12.8

  Čo august nedopečie, to september nedovarí

 • 13.8

  V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy

 • 14.8

  Severné vetry keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú

 • 15.8

  Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie

 • 16.8

  Na svätého Rocha zemiakov trocha

 • 17.8

  Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie

 • 18.8

  Ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy

 • 19.8

  Dážď, ktorý v auguste doobeda prší, skorej ako obed minie, sa usuší

 • 20.8

  Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky

 • 21.8

  Čo august nedopečie, to september nedovarí

 • 22.8

  Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať

 • 23.8

  Víchristý august - daždivý september

 • 24.8

  Aký Bartolomej, taká celá jeseň

 • 25.8

  Už je po Bartolomeje, pôjdu hady do diery

 • 26.8

  Povíchrice čo po Bartolomile prichádzajú, obyčajne veľmi prudkými bývajú

 • 27.8

  Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie

 • 28.8

  Kol svatého Augustina odchádzajú preč teplé dni

 • 29.8

  Keď august páli, bude páliť aj víno

 • 30.8

  Horúce leto, studená zima

 • 31.8

  Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň

 • 1.9

  Aké je počasie na 1. septembra, taký bude celý mesiac

 • 2.9

  Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac

 • 3.9

  September – z poľa ber

 • 4.9

  Keď Rozália kvety páli, Lucia kvetmi pomaľuje obloky

 • 5.9

  V septembri je v sade ako v máji a naviac ako v raji

 • 6.9

  Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava

frame-scrollup