ČR pranostiky

 • 3.7

  Chladný júl celé leto ochladí

 • 4.7

  Keď prší na Prokopa, namokne každý snop aj kopa

 • 5.7

  Na Cyrila a Metodeje mnohý hospodár sa smeje

 • 6.7

  Keď dňa ubýva, tepla pribýva

 • 7.7

  V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa

 • 8.7

  Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné

 • 9.7

  Suché kopy, mokré snopy

 • 10.7

  Deň na Sedem spáčov daždivý býva vždycky trvanlivý

 • 11.7

  Slnko pečie, dážď potečie

 • 12.7

  Julius mokrý a studený, znivočí nám všetko oseví

 • 13.7

  Zaplače-li Margita, bude dažďov dosyta

 • 14.7

  Pekne v červenci, radujme sa, ženci

 • 15.7

  Na deň Rozoslania apoštolov poprcháva, to Magdaléna svojho pána oplakáva

 • 16.7

  Slnko pečie, dážď potečie

 • 17.7

  Pekne v červenci, radujme sa, ženci

 • 18.7

  V júli prepelica volá žencov do poľa

 • 19.7

  Ženci do poľa, včely z poľa

 • 20.7

  Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň

 • 21.7

  Tráva v júli dozrieva

 • 22.7

  Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v zahradách istá

 • 23.7

  Keď v júli mravce svoje mraveniska väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu

 • 24.7

  Suché kopy, mokré snopy

 • 25.7

  Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba

 • 26.7

  Svätá Anna chladná zrána

 • 27.7

  Od svätej Anky studené poránky

 • 28.7

  Od svätého Ignaca - leto sa obraca

 • 29.7

  Čím je po Anne, hneď si sedliak širák nahne

 • 30.7

  Chladný júl celé leto ochladí

 • 31.7

  Aký je júl, taký je január

 • 1.8

  Aký je august spočiatku, taký je až do konca

frame-scrollup