Klimatická dohoda 2015

Klimatická dohoda 2015
14.12.2015
V sobotu 12. 12. 2015 bola v Paríži schválená Klimatická dohoda, ktorá má zabrániť zvyšovaniu globálnej teploty. Presnejšie by rast globálnej teploty mal zostať najlepší na hranici 1,5 °C a nemal by presiahnuť 2 °C.

V sobotu 12. 12. 2015 bola v Paríži schválená Klimatická dohoda, ktorá má zabrániť zvyšovaniu globálnej teploty. Presnejšie by rast globálnej teploty mal zostať najlepší na hranici 1,5 ° C a nemal by presiahnuť 2 °C.

Alarmisté vs. skeptici

O tom, že sa naša planéta globálne otepľuje, asi nikto nepochybuje. Možno by však bolo presnejšie povedať, že dochádza ku klimatickej zmene, ktorá sa prejavuje na každom mieste trochu inak. Otvorená otázka však zostáva, či za tieto zmeny môže človek alebo sa príroda v prirodzených cykloch mení. Na túto tému bolo už natočené mnoho dokumentov a napísané niekoľko kníh, takže každý občan tejto planéty má možnosť urobiť si na tento problém vlastný názor.

 

Odchylka teplot od normálu v oblasti celé Zeměkoule
Odchýlky teplôt nad Európou a Afrikou 10. 12. 2015, na Sibíri až 20 °C nad priemerom z roku 1979-2009
Zdroj: ClimateReanalyer.org

Paríž 2015 mala jasno

Na konferencii v Paríži, ktorú sledoval celý svet, však bola jasne prijatá teória, že človek je naozaj hlavným hnacím motorom tejto zmeny a že v budúcnosti musí dôjsť k regulácii tých aktivít, ktoré poškodzujú klímu. V Paríži sa dva týždne na túto tému diskutovalo a boli tu prítomní zástupcovia zo 190 krajín sveta.
 

Kjótsky protokol v troskách

Už v roku 1997 bol rozbehnutý program na zníženie svetových emisií oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov. V rokoch 2008 až 2012 to malo byť v priemere o 5,2%. Hlavným problémom bolo to, že Spojené štáty odmietli pristúpiť na toto zníženie, z dôvodu poškodenia hospodárstva. Záväzok nedodržala ani Čína a India, takže nakoniec v roku 2020 emisie naopak narástli o 20%.

Nová Klimatická dohoda, ktorá by mala Kjótsky protokol nahradiť v roku 2020, sľubuje zapojenie aj USA, Čínu a Indiu. Či je dohoda naozaj tak prevratná, ako sa vo svete hovorí, sa presvedčíme v priebehu niekoľkých málo rokov, keď jednotlivé vlády štátov musia prijať nové zákony.

Autor: TD

frame-scrollup